พระราชสำนัก 11 กันยายน 2563 | 13:08 น.

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด ให้ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี

เขียนโดย อีจัน
ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด ให้ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี

ในหลวง ร.10 - พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี

วันนี้ (11 กันยายน 2563 ) ที่ห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี


ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นเครื่องช่วยหายใจรุ่น Savina 300 พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการ ซึ่งจะนำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดและเต็มกำลังความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาติบ้านเมืองต่อไปภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


การได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ตลอดจนชาวจังหวัดกาญจนบุรีและใกล้เคียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด ให้ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด ให้ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ดํารงฐานันดรศักดิ์ดังเดิม
โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ดํารงฐานันดรศักดิ์ดังเดิม
ในหลวง พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”
ในหลวง พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”