อีจัน ลั่นทุ่ง 9 กันยายน 2563 | 13:14 น.

เร่งปักกล้า ชาวนาพิจิตรเร่งฟื้นชีวิต

เขียนโดย อีจัน
เร่งปักกล้า ชาวนาพิจิตรเร่งฟื้นชีวิต

ชาวนาพิจิตรเร่งฟื้นชีวิตหลังมรสุมน้ำท่วม

ชาวนาในพื้นที่ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำประสบปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร เป็นพื้นที่รับน้ำจากทั้งน้ำแม่น้ำยมที่ไหลมาจากตอนบนจากจังหวัดสุโขทัย ที่ไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลก ผ่านอำเภอสามง่าม โดยเกษตรกรชาวนาต่างนำเครื่องจักรกลการเกษตร ลงปรับพื้นที่นาข้าว เพื่อการเตรียมความพร้อมในการทำนา หลังจากแม่น้ำยมเริ่มทรงตัวโดยพึ่งพาน้ำจากแม่น้ำยม ที่มีน้ำเต็มตลิ่งเป็นการลดต้นทุนในการสูบน้ำขึ้นมาเพื่อเตรียมปรับพื้นที่ยา ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการแบกรับภาระต้นทุนการทำนาปีที่สูงกว่า ประกอบกับราคาข้าวที่มีราคาถูก

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


“นายประหัส อยู่สินชัย” ชาวนาในพื้นที่ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เล่าว่า โดยปกติทุ่งนาวังจิกจะเป็นที่รองรับน้ำจากแม่น้ำยมและน้ำจากทุ่งจังหวัดกำแพงเพชร เข้าท่วมทุกปีแต่ในปีนี้ระดับน้ำยังทรงตัวคาดว่าน้ำจะไม่เอ่อไหลเข้าท่วมทุ่งวังจิก เลยต้องเสี่ยงทำนาซึ่งโดยปกติจะเริ่มทำนาได้อีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคมและถือว่าในปีนี้ได้ทำนาไวกว่าทุกๆ ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัญมณีจากเล้าเป็ด ไข่แดงเค็มพรีเมี่ยม
อัญมณีจากเล้าเป็ด ไข่แดงเค็มพรีเมี่ยม
โนอึล เติมน้ำในเขื่อนภาคอีสาน
โนอึล เติมน้ำในเขื่อนภาคอีสาน
ฝนตกนำล้นนา เเห่จับปูนาหารายได้
ฝนตกนำล้นนา เเห่จับปูนาหารายได้