อีจัน ตลาดแตก 5 สิงหาคม 2563 | 17:42 น.

กทม. เยียวยาแผงไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญรายละ 11,000 บาท

เขียนโดย อีจัน
กทม. เยียวยาแผงไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญรายละ 11,000 บาท

กทม. เยียวยาแผงไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญรายละ 11,000 บาท จำนวน 215 แผงค้า มูลกว่า 2 ล้านบาท

วันนี้ (5 ส.ค.63) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้แผงค้าภายในตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 ส่งผลให้แผงค้าได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 215 แผง โดยมี นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารเขตบางเขน ผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ตลาดยิ่งเจริญ

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ มักเกิดขึ้นในที่ชุมชนและย่านที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่น ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะขยายวงกว้างและยากต่อการควบคุมเพลิง ดังนั้นทางกรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัยมาโดยตลอด ทั้งในด้านของมาตรการความปลอดภัย การดูแลพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่สุ่มเสี่ยง ตลอดจนรณรงค์ให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ นอกจากนั้นยังมีการจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและระงับเหตุเพลิงไหม้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

โดยถึงแม้ว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือกันป้องกันเหตุเพลิงไหม้อย่างสุดความสามารถแล้ว แต่ก็ยังคงมีเหตุการณ์ความสูญเสียจากสาเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่เสมอ ทางกรุงเทพมหานครรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ และจะยังพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรื่องอัคคีภัยอีกต่อไป เพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ผู้ว่ากรุงเทพฯ ได้กล่าวแม้ว่าตลาดจะไม่ได้อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นตลาดของเอกชน แต่กรุงเทพมหานครก็ตั้งใจช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุอัคคีภัยตลาดยิ่งเจริญทั้ง 215 ราย ครอบครัวละ 11,000 บาท ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 ซึ่งมูลค่าอาจจะไม่เท่าความสูญเสียทั้งหมด แต่กรุงเทพมหานครก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเยียวยา พยุงให้ผู้ประสบภัยลุกขึ้นยืนหยัดสู้กับวิกฤตนี้ไปได้

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

23 ม.ค.2546 ราคากลาง อาหารสด หมูสด 180 บาท / กก. ไก่สด 75 บาท / กก.
23 ม.ค.2546 ราคากลาง อาหารสด หมูสด 180 บาท / กก. ไก่สด 75 บาท / กก.
ศิริ ไอติมกะทิสด สู้ชีวิต “ผมถอยไม่ได้ เพราะผมมีแค่ครึ่งตัว”
ศิริ ไอติมกะทิสด สู้ชีวิต “ผมถอยไม่ได้ เพราะผมมีแค่ครึ่งตัว”
ข้าวหอมมะลิ นาข้าวอินทรีย์ ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี
ข้าวหอมมะลิ นาข้าวอินทรีย์ ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี