อีจัน ลั่นทุ่ง 7 กรกฎาคม 2563 | 15:31 น.

กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากลุ่มน้ำยัง หลังมีฝนตกชุกในพื้นที่ ส่งผลปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

เขียนโดย อีจัน
กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากลุ่มน้ำยัง หลังมีฝนตกชุกในพื้นที่ ส่งผลปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากในลุ่มน้ำยัง หลังมีฝนตกในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 12 แห่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด ยังสามารถรับน้ำได้มากกว่า 50 ล้านลูกบาศก์เมตร

ภาพจากอีจัน

กรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากในลุ่มน้ำยัง หลังมีฝนตกในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 12 แห่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด ยังสามารถรับน้ำได้มากกว่า 50 ล้านลูกบาศก์เมตร

ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากกาติดตามสภาพฝนที่ตกในพื้นที่ภาคอีสานกลางในเขตสำนักงานชลประทานที่ 6 ที่ประกอบไปด้วยจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 63 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีฝนตกกระจายทั่วไปในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันประมาณ 79 ล้าน ลบ.ม. โดยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ มีอ่างเก็บน้ำขนาด กลาง 12 แห่ง ความจุเก็บกักรวม 69 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 11 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 16 ของความจุอ่างฯรวมกัน โดยในช่วงวันที่ 29 มิ.ย. – 6 ก.ค. 63 มีน้ำไหลลงอ่างฯ ประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม. ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 58 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯรวมกัน ในส่วนของสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยังที่สถานีวัดน้ำ E.54, E.70, และ E.92 ปริมาณน้ำไหลผ่านยังอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ต่ำกว่าตลิ่งเฉลี่ยประมาณ 3-6 เมตร

ภาพจากอีจัน


ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ แม้ว่าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จะยังมีพื้นที่ว่างสามารถรองรับน้ำในฤดูฝนนี้ได้อีกมากพอสมควร แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำในฤดูน้ำหลาก โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้ลำเลียงน้ำบางส่วนไปเก็บกักไว้บริเวณด้านเหนือประตูระบายน้ำบุ่งเป้า ประตูระบายน้ำกุดปลาเข็ง และประตูระบายน้ำบ้านบาก รวมไปถึงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมไปการเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ เครื่องสูบน้ำ, รถขุด, Sheet Pile, กระสอบทราย และเครื่องมือต่าง ๆ เข้าไปประจำไว้ในพื้นที่อย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมชลฯ เผย เชียงใหม่มีน้ำใช้เพียงพอตลอดหน้าแล้งนี้ วอนทุกฝ่ายช่วยกันประหยัด
กรมชลฯ เผย เชียงใหม่มีน้ำใช้เพียงพอตลอดหน้าแล้งนี้ วอนทุกฝ่ายช่วยกันประหยัด
กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากลุ่มน้ำยัง หลังมีฝนตกชุกในพื้นที่ ส่งผลปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากลุ่มน้ำยัง หลังมีฝนตกชุกในพื้นที่ ส่งผลปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
กรมชลฯ สั่งคุมเข้มระดับน้ำปิงตอนบน จ.เชียงใหม่ ยันบริหารจัดการได้
กรมชลฯ สั่งคุมเข้มระดับน้ำปิงตอนบน จ.เชียงใหม่ ยันบริหารจัดการได้
อัญมณีจากเล้าเป็ด ไข่แดงเค็มพรีเมี่ยม
อัญมณีจากเล้าเป็ด ไข่แดงเค็มพรีเมี่ยม
โนอึล เติมน้ำในเขื่อนภาคอีสาน
โนอึล เติมน้ำในเขื่อนภาคอีสาน