ข่าวทั่วไป 20 เมษายน 2563 | 21:37 น.

สมาคมโรคติดเชื้อ ไม่เเนะนำให้ ปชช. ซื้อเครื่องตรวจโควิดมาใช้เอง

เขียนโดย อีจัน
สมาคมโรคติดเชื้อ ไม่เเนะนำให้ ปชช. ซื้อเครื่องตรวจโควิดมาใช้เอง

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย แนะ ปชช. ไม่ควรซื้อเครื่องตรวจโควิดมาใช้เอง ชี้ แปลผลตรวจยาก ควรใช้ภายใต้คำแนะนำผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

(20 เมษายน 2563) เปิดคำแนะนำเรื่องการตรวจ rapid antibody test ในการวินิจฉัยโรค COVID-19
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย และ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แนะนำดังนี้
1. จากข้อมูลปัจจุบัน การตรวจด้วยวิธี NAAT เช่น RT-PCR จากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจ เป็นวิธีมาตรฐานที่มีความไวและความจำเพาะมากที่สุดในการวิฉัยโรคในผู้ที่กำลังมีอาการที่สงสัยว่อาจเป็นโรด COVID-19
2. ไม่แนะนำให้ประชาชนทั่วไป ซื้อชุดตรวจ rapid antibody test มาตรวจด้วยตนเอง เนื่องจากแปลผลการตรวจได้ยาก จึงควรใช้ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ภาพจากอีจัน


3. ไม่แนะนำให้บุคลากรทางการแพทย์ นำชุดตรวจ rapid antibody test มาใช้ในเวชปฏิบัติทั่วไป เพื่อการวินิฉัยโรคในผู้ป่วยที่สงสัย COVD-19 ยกเว้นเพื่อการทำวิจัย หรือการศึกษาทางระบาดวิทยา
4. การตรวจ rapid antibody test อาจมีประโยชน์ช่วยในการวินิจฉัยโรค ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงและอาการทางคลินิกเข้าได้กับ COVD-19 แต่ผลการตรวจ NAAT ให้ผลลบ ซึ่งอาจจะพบได้ในระยะท้ายของโรคที่ผู้ป่วยเริ่มมีภาวะแทรกซ้อน
5. การแปลผลการตรวจ rapid antibody test นั้นต้องอาศัยข้อมูลทางคลินิกเพิ่มเติม เนื่องจากมีข้อจำกัดและข้อควรระวังหลายประการตังต่อไปนี้
5.1 False positive test อาจเกิดจาก
- การติดเชื้อ coronavirนs ที่ไม่ใช่ SARS- Cov-2
- ผู้ป่วยเคยมีการติดเชื้อ SARS-C๐ข-2 ในอดีตและหายจากโรคแล้ว
5.2 False negative test อาจเกิดจาก
- การติดเชื้อในระยะเฉียบพลัน เนื่องจาก rapid antibody test มีความไวต่ำในระยะแรกของโรค โดยจะให้ผลเป็นบวกหลังจากผู้ป่วยมีอาการแล้ว 7-14 วัน
- ผู้ป่วยมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น การได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
6. ในกรณีที่ผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการตรวจด้วยวิธี rapid antibody test มาก่อน ไม่ว่าผลการตรวจ rapid antibody test จะให้ผลเป็นบวกหรือลบก็ตาม ให้แพทย์พิจารณาปฏิบัติดังนี้
6.1 พิจารณาส่งตรวจ N เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค โดยประเมินความจำเป็นในการส่งตรวจจากความเสี่ยงและอาการทางคลินิกเป็นหลัก
6.2 หากพิจารณาส่งตรวจ NAAT ควรแนะนำให้ผู้ป่วยแยกตัวระหว่างรอผลการตรวจ
6.3 หากผล NAAT ให้ผลบวก ให้ปฏิบัติการดูแลรักษาตาม CPG ของกระทรวงสาธารณสุข
6.4 หากผล NAAT ให้ผลลบ แนะนำให้ปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้
- ผู้ป่วยทั่วไป แนะนำให้แยกตัวอย่างน้อย 14 วัน และติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด
พิจารณาส่งตรวจ NAAT ซ้ำหากมีอาการมากขึ้น
- บุคลากรทางการแพทย์ หากมีอาการ แนะนำให้งดปฏิบัติงานจนกว่าจะหายจากอาการ
ดังกล่าว และอาจพิจารณาส่งตรวจ NAAT ซ้ำ หากอาการแย่ลง แต่หากไม่มีอาการ สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ ติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด และอาจพิจารณาส่งตรวจ NAAT ซ้ำเมื่อเริ่มมีอาการ

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จิมมี่ ชวาลา สั่งข้าวกล่องเเจก ซับน้ำตา พี่น้องเมืองคอนกว่า 2,000 กล่อง
จิมมี่ ชวาลา สั่งข้าวกล่องเเจก ซับน้ำตา พี่น้องเมืองคอนกว่า 2,000 กล่อง
ตำรวจไซเบอร์ พาเหยื่อแจ้งความ หลังถูก บ.เงินกู้โหด ทำร้าย
ตำรวจไซเบอร์ พาเหยื่อแจ้งความ หลังถูก บ.เงินกู้โหด ทำร้าย
กระทรวงสาธารณสุข แจงยิบ ไทม์ไลน์ 6 สาว ติดโควิด-19 ลักลอบเข้าไทย
กระทรวงสาธารณสุข แจงยิบ ไทม์ไลน์ 6 สาว ติดโควิด-19 ลักลอบเข้าไทย