ข่าวดัง 20 เมษายน 2563 | 07:25 น.

มหาดไทยสั่งเข้มจุดแจกอาหาร ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนแจก

เขียนโดย อีจัน
มหาดไทยสั่งเข้มจุดแจกอาหาร ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนแจก

มหาดไทยร่อนหนังสือด่วนถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ให้คุมเข้มจุดแจกอาหาร ตามมาตรการ Social Distancing คนแจกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

(19 เม.ย. 63) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และปรากฏว่ามีประชาชนและภาคเอกชนมีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร และเงิน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบดังกล่าว

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การส่งมอบความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยทำความเข้าใจกับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคให้ประสานกับจังหวัดหรืออำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบก่อนการแจกจ่ายมอบสิ่งของ เพื่อช่วยในการจัดการ

รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนถือปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด โดยให้จังหวัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลให้เป็นระเบียบด้วย

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ส่งมอบทั่วประเทศ
โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ส่งมอบทั่วประเทศ
รมช.มหาดไทย บินด่วน จ.ตราด มอบหน้ากากอนามัย
รมช.มหาดไทย บินด่วน จ.ตราด มอบหน้ากากอนามัย
รัฐมนตรี มท. สั่ง ยกเลิกใบอนุญาตพนันไก่ชน เลี่ยงการรวมตัวของประชาชน
รัฐมนตรี มท. สั่ง ยกเลิกใบอนุญาตพนันไก่ชน เลี่ยงการรวมตัวของประชาชน
มท. สั่งทุกจังหวัด เปิดร้านมือถือในห้าง หลัง ปชช. ร้องมีปัญหาซ่อมไม่ได้
มท. สั่งทุกจังหวัด เปิดร้านมือถือในห้าง หลัง ปชช. ร้องมีปัญหาซ่อมไม่ได้
มท.สั่ง ทุกจังหวัด เตรียมพร้อมยกระดับปฏิบัติการสู้วิกฤตโควิด-19
มท.สั่ง ทุกจังหวัด เตรียมพร้อมยกระดับปฏิบัติการสู้วิกฤตโควิด-19