ข่าวทั่วไป 1 เมษายน 2563 | 17:58 น.

ผู้ว่าฯ สระแก้ว สั่งจำกัดเวลาเปิดร้านสะดวกซื้อ แค่ตี 5-5 ทุ่ม เริ่ม 2-30 เม.ย. 63

เขียนโดย อีจัน
ผู้ว่าฯ สระแก้ว สั่งจำกัดเวลาเปิดร้านสะดวกซื้อ แค่ตี 5-5 ทุ่ม เริ่ม 2-30 เม.ย. 63

จ.สระแก้ว ออกประกาศจำกัดเวลาเปิดร้านสะดวกซื้อ เปิดได้แค่ตี 5-5 ทุ่ม ตั้งแต่วันที่ 2-30 เม.ย. 63

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้กำกับการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ลงนามในคำสั่งจังหวัดสระแก้ว เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 8) ระบุว่า...

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งจังหวัดสระแก้ว ถูกจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว

ประกอบกับที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของทางราชการ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ประกอบกับข้อ 11 และข้อ 12 ของข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าให้เปิดได้เฉพาะแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกขายยา แผนกอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ศูนย์บริการและร้านจำหน่ายหรือซ่อมโทรศัพท์มือถือ หรือระบบสื่อสารตั้งแต่วันที่ 2 - 30 เมษายน 2563

2. ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านที่มีลักษะคล้ายคลึงกัน ให้เปิดบริการได้เฉพาะในช่วงเวลา 05.00 - 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 เมษายน 2563

บรรดาคำสั่งหรือข้อบังคับอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รักษา นทท.จีนป่วยโควิด-19 หายอีก 1 ราย
รักษา นทท.จีนป่วยโควิด-19 หายอีก 1 ราย
หัวหน้าวินกระหน่ำยิงเพื่อนวิน ดับคาที่
หัวหน้าวินกระหน่ำยิงเพื่อนวิน ดับคาที่
เร่งดับไฟป่านครนายก ลามเข้าใกล้ รร.เตรียมทหาร-ผู้ว่าฯ วอนโซเชียลหยุดปล่อยเฟคนิวส์
เร่งดับไฟป่านครนายก ลามเข้าใกล้ รร.เตรียมทหาร-ผู้ว่าฯ วอนโซเชียลหยุดปล่อยเฟคนิวส์
จับลุงวัย 58 ปี ลักลอบเผาป่า จ.ลำปาง
จับลุงวัย 58 ปี ลักลอบเผาป่า จ.ลำปาง
อิตาลีเผชิญโควิด-19 ระบาดเลวร้ายสุดในยุโรป
อิตาลีเผชิญโควิด-19 ระบาดเลวร้ายสุดในยุโรป