ข่าวดัง 24 มีนาคม 2563 | 15:06 น.

เปิดความหมาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ

เขียนโดย อีจัน
เปิดความหมาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ

ทำความเข้าใจ ความหมายของ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ หลัง นายกฯ ประกาศใช้ 26 มี.ค.63 นี้
ภาพจากอีจัน


พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คืออะไร ?

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็น "พระราชกำหนด" ไม่ใช่ "พระราชบัญญัติ" เนื่องจากไม่ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎร มีไว้เพื่อแก้สถานการณ์ภัยคุกคามด้านต่างๆ ที่กระทบต่อสาธารณะ หรือ ที่เข้าข่ายเป็นภัยพิบัติสาธารณะ ตามนิยามที่กฎหมายเขียนไว้ในมาตรา 4 ที่ว่า "สถานการณ์ฉุกเฉินให้หมายรวมถึงสถานการณ์ที่กระทบกับความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง"


ซึ่งการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ นายกฯ สามารถประกาศไปก่อนได้ “ทันที” เพื่อให้ทันสถานการณ์แล้วค่อยนำเข้าขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีก่อนเพื่อประกาศออกมาเป็นมติ ครม. ก็ได้
โดยเมื่อประกาศใช้แล้ว อำนาจจะตกอยู่ที่ นายกฯ ตามมาตรา 7 ซึ่งจะทำให้การสั่งการของ นายกฯ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ข้ามขั้นตอน หรือ สายการบังคับบัญชาตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานส่วนอำนาจพิเศษที่สามารถนำมาใช้รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

มีบัญญัติในมาตรา 9 และ 11 รวมประมาณ 16 มาตรการ เช่น

ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน หรือ "เคอร์ฟิว" ที่สั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่

สั่งปิดเส้นทางคมนาคม

ห้ามชุมนุมมั่วสุม หรือไปรวมตัวกันจำนวนมากๆ

ห้ามนำเสนอข่าวสารที่กระทบกับสถานการณ์

ห้ามใช้อาคารสถานที่ตามที่กำหนด

รวมไปถึงประกาศให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น "เจ้าพนักงาน" ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งจะทำให้มีเอกภาพในการปฏิบัติและการสั่งการมากขึ้นด้วยมาตรการเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นทันที หลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

แต่ต้องให้นายกฯ ประกาศ "ข้อกำหนด" เป็นเรื่องๆ เป็นมาตรการไป 


ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลองชลประทาน ราชบุรี ครึกครื้น ชาวบ้านแห่ร่อนทอง หวังรายได้งาม
คลองชลประทาน ราชบุรี ครึกครื้น ชาวบ้านแห่ร่อนทอง หวังรายได้งาม
สุดฮือฮา ครูปฐมวัย ดวงดี พบเศษทองในคลองชลประทาน จ.ราชบุรี
สุดฮือฮา ครูปฐมวัย ดวงดี พบเศษทองในคลองชลประทาน จ.ราชบุรี
ตั้งกรรมการสอบ ตำรวจ สภ. สีดา เมาแล้วขับ จยย. ตกข้างทาง
ตั้งกรรมการสอบ ตำรวจ สภ. สีดา เมาแล้วขับ จยย. ตกข้างทาง