อีจัน ลั่นทุ่ง 28 มกราคม 2563 | 12:15 น.

เหลือแค่กิโลฯ 5 บาท

เขียนโดย อีจัน
เหลือแค่กิโลฯ 5 บาท

ปลูกแตงโมงแทนการทำนาช่วงหน้าแล้ง แต่ประสบปัญหาแตงโมราคาตกต่ำ

น่าเห็นใจเกษตรกรในช่วงนี้ หลายพื้นที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตร ทำให้ต้องหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาแต่กลับประสบปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ เช่น เกษตรกรที่ปลูกแตงโมในตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เก็บผลผลิตลูกแตงโมเพื่อนำไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ แต่ก็ต้องประสบปัญหาราคาแตงโมตกต่ำเหลือแค่กิโลกรัมละ 5 บาท แต่ก็ต้องจำใจขายเพราะถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตหากไม่ตัดไปขายจะทำให้เน่าเสียคาต้น ส่งผลให้ขาดทุนนับแสนบาท

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

นางเพ็ญ คะระนันท์ เกษตรกรที่ปลูกแตงโม บอกว่าตนเองปลูกแตงโมในพื้นที่กว่า 10 ไร่ โดยลงทุนไปทั้งหมดกว่า 1 แสนบาท ราคาของแตงโมในปีนี้ตกต่ำมากเหลือแค่กิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งแตกต่างจากปีที่ผ่านมา แต่เกษตรกรก็ต้องจำใจที่ต้องตัดแตงโมขายในราคาที่ถูก เพราะถ้าไม่ตัดขายอาจจะทำให้ลูกแตงโมเน่าเสียหายขาดทุนเสียหายมากไปกว่านี้

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

สำหรับตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน โดยการปลูกแตงโมของเกษตรกร นับว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ ในการปลูกทดแทนการทำนาข้าว โดยใช้เวลาเพียง 2 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ โดยรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ 10,000 บาท แต่ปัจจุบันจากที่ทางภาครัฐมีการส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาทำให้ผลผลิตออกจำนวนมาก จึงทำให้แตงโมราคาตกต่ำทำให้เกษตรกรที่ปลูกแตงโมต้องขาดทุน และมีรายได้น้อยลงกว่าครั้งที่ผ่านมา

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เหลือแค่กิโลฯ 5 บาท
เหลือแค่กิโลฯ 5 บาท
ล้งเปิดรับซื้อทุเรียนวันนี้วันแรก!
ล้งเปิดรับซื้อทุเรียนวันนี้วันแรก!
ทีมร่มบินตามหายีราฟ
ทีมร่มบินตามหายีราฟ
พบรอยเท้ายีราฟ  แต่ยังไร้วี่แวว
พบรอยเท้ายีราฟ แต่ยังไร้วี่แวว