ประชาสัมพันธ์ 20 พฤศจิกายน 2562 | 10:53 น.

บ.ย.ส.19 บริจาคเงินสนับสนุนโครงการบ้านเห็ด 2 จำนวน 1 โรง

เขียนโดย อีจัน
บ.ย.ส.19 บริจาคเงินสนับสนุนโครงการบ้านเห็ด 2 จำนวน 1 โรง

คณะผู้แทนหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 (บ.ย.ส.19) บริจาคเงินสนับสนุนโครงการบ้านเห็ด 2 จำนวน 1 โรง และเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ บ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานรุ่นหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 (บ.ย.ส.19) พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ มุกประดับ นางรวิฐา พงศ์นุชิต นายเกรียงไกร เศวตเสนีย์ นายนิวัติไชย เกษมมงคล พลตำรวจตรีสุภธัช คำดี และคณะ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างรอยยิ้มมอบความสุข สนุกสนานและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสมองและปัญญา อายุระหว่าง 7 –18 ปี ซึ่งครอบครัวประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้หรือเป็นเด็กเร่ร่อน พลัดหลง ขาดผู้อุปการะดูแล

บ้านเห็ด

บ้านเห็ด

ปัจจุบันมีใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 604 คน โดยได้จัดการแสดงดนตรี เล่นเกมส์ บริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินจำนวน 115,8000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการบ้านเห็ด2 จำนวน 1 โรงอีกทั้งเยี่ยมชมและร่วมรับฟังเด็กพิการกลุ่มงานอาชีวบำบัด โครงการบ้านเห็ด นำเสนอและสาธิตขั้นตอนการเพาะเห็ด การเก็บเห็ดและการจำหน่ายเห็ด ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบกำลังใจและความห่วงใยตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับน้องๆผู้พิการทางสมองและปัญญา ให้มีอาชีพเป็นของตนเองต่อไป

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บ.ย.ส.19 บริจาคเงินสนับสนุนโครงการบ้านเห็ด 2 จำนวน 1 โรง
บ.ย.ส.19 บริจาคเงินสนับสนุนโครงการบ้านเห็ด 2 จำนวน 1 โรง
เจ้าของคอนโด ต้องรู้! ตรวจสอบข้อมูลรายการห้องชุด หากไม่ถูกต้อง แก้ไขได้ภายใน มี.ค.63
เจ้าของคอนโด ต้องรู้! ตรวจสอบข้อมูลรายการห้องชุด หากไม่ถูกต้อง แก้ไขได้ภายใน มี.ค.63
สำนักข่าวอีจัน ร่วมเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์กับกรรมธิการการกีฬา วุฒิสภา
สำนักข่าวอีจัน ร่วมเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์กับกรรมธิการการกีฬา วุฒิสภา
นักวิ่งทั้งหลายเตรียมตัว! กลางวันร้อนหันมาวิ่งกลางคืนกันบ้าง
นักวิ่งทั้งหลายเตรียมตัว! กลางวันร้อนหันมาวิ่งกลางคืนกันบ้าง